Dealer Locator - Hitta återförsäljare

Ger alltid ett positivt svar

Pond Calculator - Dammräknare

Dealer Locator visar återförsäljare i ett dynamiskt genererat område. Kunden anger önskad kommun eller ort och systemet visar återförsäljare i angränsade områden. Om det saknas återförsäljare i det område där kunden bor utökas automatiskt sökningen så att närmaste återförsäljare alltid visas.

Med Dealer Locator

  • får alla besökare snabb och relevant information om var det finns återförsäljare.
  • visas alltid de närmaste återförsäljarna oavsett vilken ort som anges.
  • behöver ni aldrig ge en kund ett negativt besked om att det saknas återförsäljare i något område.
  • sparar ni själva mycket tid vid förfrågningar från vanliga kunder - knappa bara in var kunde bor så kommer det fram en lista med enbart relevanta alternativ.


Dela på

Copyright Fredrik Jacobsson
Den här sidan ändrades senast 2015-10-29

Loading...