Erik Ewalds

Erik Ewalds

Erik Ewalds - författare, teol. dr. och känd självavårdare - stod för en helhetssyn på människan som öppnar revolutionerande perspektiv inom själavården. Han förenade stor praktisk erfarenhet med djupa och breda kunskaper inom psykologi, medicin och teologi. Under en följd av år var han direktor för sjukhussjälavården i Helsingfors där han byggde upp ett unikt självavårdscentrum. Genom sin helhetssyn på människan skapade han helt nya situationer inom självavården. Under 1970, 80 och början av 90-talet var han en mycket anlitad föreläsare vid kurser och konferenser i Sverige, Norge och Finland. Erik Ewalds författade ett tjugotal böcker och häften. Flertalet av dessa finns på svenska.

Min kontakt med Erik Ewalds

Min vän Ingemar Lundin (ej längre kvar i livet) samarbetade med Erik Ewalds under ett tiotal år under 80-talet. Han organiserade och planerade många av hans föreläsningsserier på sjukhus, vårdhem och i kyrkor. Genom detta samarbete kom Erik och Ingemar att bli nära vänner.

Jag lärde känna Erik långt efter hans död genom de bandade föreläsningar som Ingemar hade sparat. Budskapet gjorde starkt intryck på mig redan från början. Det stod inte på förrän jag lyssnat igenom alla band. För att riktigt ordentligt ta till mig innehållet på banden spelade jag in de på min dator. Då flera band spelats in under dåliga förhållanden har jag digitalt förbättrat ljudkvaliteten. Många gånger tog Erik upp skilda ämnen under samma föreläsning. För att lättare kunna hitta igen var han behandlar ett speciellt ämne delade jag också upp banden i kortare spår och gav dem rubriker. Under detta arbete fick jag lyssna på banden fram och tillbaka många gånger.

Inspelade föreläsningar med Erik Ewalds

Erik Ewalds helhetssyn öppnar revolutionerande perspektiv. Han budskap är så viktigt och aktuellt idag att vi inte kan låta det falla i glömska. I dagsläget förfogar vi över 24 förläsningar (sammanlagt 19 timmar). MP3-formatet gör det möjligt att få plats med alla föreläsningar på en CD-skiva.

Är du intresserad av Erik Ewalds föreläsningar är du välkommen att kontakta mig.Dela på

Copyright Fredrik Jacobsson
Den här sidan ändrades senast 2015-10-29

Loading...