LuckScript - Lucktexter på svenska

Fred's Lucktext

LuckScript är ett verktyg där lärare snabbt och enkelt göra egna digitala lucktext-övningar. Övningarna är självrättande med en unik stavningsfunktion som ger omedelbar possitiv feedback så eleverna på egen hand kan jobba med sina svar tills det blir rätt.

LuckScript kan användas för att träna ordinlärning (glosor), grammatik, läsförsåelse och stavning med diktamen. Med vår unika funktion för språkutvecklande frågor kan elever också träna på att formulera meningar som främjar ett tydligt skolspråk.

nyckelord

Läraren behöver bara skriva in frågan följt av det rätta svaret. LuckScript tar sedan hand om resten. Det förväntade svaret är en hel mening som innehåller samma ord som frågan samt det rätta svaret. Eleven måste alltså både hitta svaret/fakta i texten/källan och med utgångspunkt i frågan konstruera ett eget svar. Frågans konstruktion blir med andra ord stöttning till eleven om hur svaret ska formuleras.

LuckScript visar rätta, felaktiga och felstavade svar

Den automatiska rättningen accepterar ljudenlig stavning och ger possitiv feedback även när eleven hoppar över, lägger till eller kastar om bokstäver. Om svaret består av flera ord (fras eller sats) känns de rätta orden igen även när något ord har utelämnats, lagts till eller kastats om. Eleven får tips och hjälp med vad som är fel och var det är fel.

Gå till demonstration...

Rättningen visar rätt (gröna), rätt men felstavade (gula) och fel (röda). Den omedelbara responsen gör att elever faktiskt vill bearbeta sina svar efteråt.

I dagsläget har LuckScript stavningsfunktion för svenska, engelska och tyska.

LuckScript kan även förbättra svagpresterande elevers ordinlärning i främmande språk (ur ett examensarbete på lärarutbildningen)

Spara tid

Traditionella lucktexter är tidsödande för läraren att både konstruera och rätta. Framför allt jobbet med att rätta gör att många lärare drar sig för att ge eleverna t.ex. diktamensövningar. Med Fred's LuckScript kan man skapa lucktexter på några få minuter. Om texten kopieras från Internet eller något annat program skapas en diktamen på mindre än en minut. Och det bästa av allt - läraren slipper allt rättningsjobb och eleverna kan jobba ganska självständigt med övningen.

Spara tid

Formativ bedömning

LuckScriptet kan skicka in alla svar till läraren. Det gör att man kan använda systemet för att ta reda på eleverna förkunskaper och vad de förstått efter en lektion så man lättare kan planera det fortsatta arbetet.

Formativ bedömning

Individualisera undervisningen

Eftersom det är så enkelt att skapa övningar och att man inte drar på sig en massa extra rättningsjobb, blir LuckScript ett verktyg som gör det enklare att individualisera undervisningen.

IndividualiseraDela på

Copyright Fredrik Jacobsson
Den här sidan ändrades senast 2020-10-19

Loading...