LuckScript - Lucktexter på svenska

Fred's Lucktext

Fred's LuckScript är ett verktyg där lärare snabbt och enkelt kan göra egna digitala lucktext-övningar. Med vår unika stavningsfunktion kan man göra självrättande övningar som ger mycket stöd och positiv feedbak. Det gör att eleverna kan jobba mer på egen hand.

Vår erfarenhet är att många elever (även vuxna) "triggas" av den här feedbacken och fortsätter jobba tills man skrivit allt rätt.

Visa exempel på övningar...


Spara tid

Traditionella lucktexter är tidsödande för läraren att både konstruera och rätta. Framför allt jobbet med att rätta gör att många lärare drar sig för att ge eleverna t.ex. diktamensövningar. Med Fred's LuckScript kan man skapa lucktexter på några få minuter. Om texten kopieras från Internet eller något annat program skapas en diktamen på mindre än en minut. Och det bästa av allt - läraren slipper allt rättningsjobb och eleverna kan jobba ganska självständigt med övningen.

Spara tid

Svensk stavningsfunktion

Ett rätt svar kräver korrekt stavning med stora och små bokstäver samt ev. interpunktion. Felaktiga svar testas också med stavningsfunktionen som tar hänsyn till alla vanliga stavningsproblem på svenska - dubbelteckning, särskrivning, stor- och liten bokstav, interpunktion, e/ä, o/å, ng-, j-, sj- och tj-ljudet m.m.

ABC - Stavningskontroll

Efter rättningen ser eleverna vilka svar som var rätt (gröna), rätt men felstavade (gula) och fel (röda). Då kan de fortsätta arbeta med svaren och rätta texten om och om igen tills den blir rätt. Den omedelbara responsen triggar många elever att faktisk bearbeta sin svar efteråt.

LuckScript visar rätta, felaktiga och felstavade svar

Formativ bedömning

Med LuckScriptet skapar man enkelt ett litet test där elevernas resultat automatiskt skickas in till läraren, som sedan kan se hur många rätt och fel (och vilka fel) eleverna gjorde. Systemet sparar också vilka elever som faktisk rättade klart sina fel. LuckScript kan alltså användas som ett verktyg för att automatiskt samla in information om hur eleverna jobbar och vad de behöver jobba mer med - formativ bedömning.

Formativ bedömning

Individualisera undervisningen

Eftersom det är så enkelt att skapa övningar och att man inte drar på sig en massa extra rättningsjobb, blir LuckScript ett verktyg som gör det enklare att individualisera undervisningen. Data som samlas in av LuckScript (se formativ bedömning), kan användas som underlag för att skapa anpassade övningar för enskilda elever eller grupper av elever.

IndividualiseraDela på

Copyright Fredrik Jacobsson
Den här sidan ändrades senast 2018-06-25

Loading...