Exempel - självrättande diktamen

Läraren läser ord och eleverna skriver

LuckScript skapar automatiskt luckor till en diktamen. Med en självrättande diktamen slipper läraren allt rättningsjobb samtidigt som den omedelbara responsen triggar eleverna att faktiskt jobba med texten efteråt. En lärare kan kanske inte hela tiden påpeka samma fel gång efter gång utan att bli tjatig t.ex. liten/stor bokstav och interpunktion, men det kan datorn. Med LuckScript diktamen får eleverna verkligen jobba och träna tills det blir rätt.

Eleverna jobbar med texten efteråt

Efter diktamen får eleverna rätta alla fel (de gula- och rödmarkerade luckorna). Eftersom eleverna får respons på en gång är de triggade att rätta till och ändra det de skrivit fel. LuckScripts funktioner för att skicka svaren till läraren kan användas om läraren vill veta hur många rätt/fel varje elev gjort samt för att kontrollera att de faktisk rättar sina fel efteråt.

LuckScript på Surfplatta

Om man också spela in diktamen kan elever träna själva. Med den nya funktionen att spela in ljud och skapa spel knappar kan man också enkelt göra olika svårighetsgrader. Duktigare elever kan få färre uppspelningspunkter och svagare elever kan få flera så de bara behöver lyssna på några enstaka ord åt gången.

Två sätt att använda LuckScript vid diktamen:

1.) manuellt när läraren läser för eleverna:

Läraren börjar att skriva radnummer på tavlan och dra streck för de antal ord/luckor som kommer först. Eleverna vet då hur många ord läraren kommer att läsa upp och hur många luckor som ska användas. Eleven måste alltså försöka höra hur många ord läraren läser. När läraren läst orden ett par gånger kryssas strecken över så nya streck kan dras för näst grupp med ord. På det viset kan antalet ord eleverna skriver åtgången anpassas efter hand. Den här videon demonstrerar principen:

2.) inspelad diktamen som eleverna jobbar med i egen takt:Dela på

Copyright Fredrik Jacobsson
Den här sidan ändrades senast 2017-11-27

Loading...