Digitala glosläxor

Vi har utvecklat en modell i LuckScript där eleverna på egen hand kan träna allsidigt på ordläxor/glosläxor.

  • skriva orden på engelska
  • skriva orden på svenska
  • lyssna på lärarens uttal
  • spela in och jämför det egna uttalet
  • börja använda orden i meningar

Fredrik Jacobsson har skrivit ett examensarbete på lärarutbildningen - "Digitala verktyg i språkundervisning", där LuckScript användes vid ordinlärning.

Klicka här för en presentation av resultaten (OBS att när examensarbetet genomfördes fanns inte funktionen att spela in ljud i LuckScript.)Dela på

Copyright Fredrik Jacobsson
Den här sidan ändrades senast 2018-06-25

Loading...