Exempel - Läsförståelse

LuckScript använder två olika sorts luckor - luckor där eleven skriver svaret själv och luckor där eleven väljer bland några fasta svar. Här visas några exempel med luckor som har fasta svarsalternativ. Eleven skriver fortfarande svaret, men väljer vilket av alternativen under luckan som är rätt.

Dela på

Copyright Fredrik Jacobsson
Den här sidan ändrades senast 2017-11-27

Loading...