Språkutvecklande frågor

Vi har utvecklat ett unikt system för självrättande språkutvecklande frågor.

Skolspråk

Syftet är att elever med svenska som andraspråk, språkstörning och lägre socioekonomisk bakgrund ska kunna träna på att formulera meningar som främjar skolspråket.

Många elever som har en språkproblematik klarar sig ganska bra i början av skolan. Deras strategier fungerar när texterna är korta och det duger att svara med enstaka ord. Men problematiken visar sig när kraven blir högre och man också förväntas skriva enklare texter.

Med vårt system skapar läraren grundläggande frågor till faktatexter. Systemet förväntar sig sedan att eleven formulerar en hel mening som svar på frågan. Svaret måste innehålla samma ord och satsdelar som finns i frågan kombinerat med det rätta svaret. Eleven måste alltså både hitta svaret/fakta i texten och med utgångspunkt i frågan konstruera ett eget svar. Frågans konstruktion blir med andra ord en stöttning till eleven om hur svaret ska formuleras.

Eftersom svaret innehåller information från frågan blir det meningar som "står för sig själva" som eleven skriver. Meningarna kommer också ofta att följa principen tema/rema - att man börjar med känd information (kommer från frågan) och sedan berättar någto nytt.

Den automatiska rättningen ger sedan feedback på omkastade, utelämnade eller extra ord samt felstavning. För att tipsa eleven om var det finns fel används grundläggande grammatiska begrepp tex. subjekt och verb. Detta gör att eleven samtidigt tränar på att använda dessa begrepp när man tänker på och pratar om texter.

Dela på

Copyright Fredrik Jacobsson
Den här sidan ändrades senast 2020-09-15

Loading...